Gwarancja na nasze produkty wynosi 6 miesięcy

Minimalna ilość zamawianego towaru z nadrukiem:

 • dla torebek fałdowych – 25 tys. sztuk
 • dla torebek klockowych – 25 tys. sztuk (o pojemności do 1 kg)
 • dla torebek zakupowych – 10 tys. sztuk (w zależności od ilości kolorów)
 • papier pakowy – 300 kg

Zamówienie powinno zawierać:

 • rodzaj zamawianego asortymentu,
 • rodzaj papieru, z jakiego ma być wykonany produkt,
 • wymiary,
 • zamawianą ilość,
 • nazwę nadruku wraz z kolorystyką,
 • grafikę nadruku (w formacie pdf, cdr) – koszty matryc fotopolimerowych pokrywa zamawiający.

Realizujemy zamówienia pełnopaletowe.

Na palecie może być różny asortyment.

Przy mniejszych ilościach odbiór własny lub transport w zakresie kupującego.

Ze względu na charakter oferowanych produktów i specyfikę procesu produkcyjnego zastrzegamy sobie:

 • margines dokładności ilościowej na poziomie +/- 5% realizowanej dostawy,
 • margines dokładności w wymiarach produktu:
 • na poziomie +/- 2 mm odrębnie dla szerokości oraz fałdy oraz +/- 5mm dla długości torebek,
 • na poziomie +/- 5% dla szerokości i długości arkuszy,
 • na poziomie +/- 2mm dla szerokości rolek,
 • margines dokładności dotyczący grubości materiału na poziomie +/- 5%.

Promar zastrzega sobie prawo do skorzystania z ogólnie przyjętych we fleksografii tolerancji odnośnie nadruku, zarówno pod względem jego umiejscowienia, jak również odchyleń kolorystycznych, na które wpływ ma jakość oraz grubość podłoża drukowego. Drobne odchylenia kolorystyczne są dopuszczalne i nie będą stanowić podstaw do reklamacji. Dotyczy to również sytuacji, kiedy jako wzór została dostarczona próbka towaru. W przypadku wątpliwości Klient ma prawo otrzymać próbkę zadrukowanego materiału lub osobiście zatwierdzić nadruk w siedzibie Promar.

Informujemy, iż do momentu otrzymania pełnej płatności za fakturę VAT Promar pozostaje jedynym właścicielem towaru i posiada pełne prawo do rozporządzania nim.

Własnością Klienta pozostają przekazane Promar projekty, klisze fotopolimerowe, próbki oraz inne materiały niezbędne do realizacji umowy.

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®.