POLIRYKA PRYWATNOŚCI

www.promarjarocin.pl

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora (patrz: pkt II) oraz zasady zbierania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików Cookies w związku z odwiedzinami na stronie internetowej www.promarjarocin.pl (dalej jako: „Strona” lub „Witryna”) .

W Polityce zostały określone dane gromadzone przez spółkę Firma Promar Marciniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach Witryny oraz sposób i cele ich wykorzystania. Polityka określa ponadto jakie prawa Państwu przysługują oraz w jaki sposób można je wykonywać.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

 1. KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE

Administratorem Państwa danych jest Firma Promar Marciniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Węglowa 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421350, posługującą się numerem NIP: 6172203465 oraz numerem REGON: 302119204 (dalej jako „Spółka”). Oznacza to, że jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY

FORMULARZ KONTAKTOWY

W przypadku chęci skontaktowania się z nami za pomocą zamieszczonego na naszej Stronie formularza kontaktowego – dedykowaną informację na temat przetwarzania danych osobowych umieściliśmy w linku pod formularzem. Rekomendujemy Państwu zapoznanie się z jego treścią w przypadku wybrania takiej formy kontaktu z nami.

PLIKI COOKIES

W sytuacji kiedy korzystają Państwo z naszej Strony, z Państwa przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które stanowią dane. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony.

Wykorzystujemy dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
 • Cookies trwałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Strony korzystamy z następujących plików Cookies:

NAZWA PLIKU

DOSTAWCA

TYP

FUNKCJA

TRWAŁOŚĆ PLIKU

rc::a

google.com

Trwały

Plik służy do rozróżnienia ludzi i botów. Pozwala na tworzenie prawidłowych raportów na temat korzystania z niej.

Trwały

rc::b

google.com

Sesyjny

Plik służy do rozróżnienia ludzi i botów.

Czas trwania sesji

rc::c

google.com

Sesyjny

Plik służy do rozróżnienia ludzi i botów.

Czas trwania sesji

pll_language

promarjarocin.pl

Funkcjonalny

Plik służy do określania preferowanego języka odwiedzającego i, jeśli to możliwe, ustawia odpowiedni język na stronie internetowej.

1 rok

NID

google.com

Funkcjonalny / Reklamowy

Plik rejestruje unikalny identyfikator identyfikujący urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator taki może służyć Google do kierowania reklam.

6 miesięcy

Wykorzystujemy zewnętrzne narzędzia w celu:

 • prezentowania na Stronie mapy wskazującej lokalizację Spółki za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); Nie przetwarzamy danych zbieranych w ramach stosowanych przez Google plików Cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo TUTAJ.

Nie przetwarzamy Państwa danych w innym celu niż jest to wskazane poniżej, a także nie stosujemy plików śledzących, jak również nie dokonujemy profilowania.

IV. W JAKIM CELU GROMADZIMY DANE

Państwa dane zbierane przy pomocy plików Cookies stosowane są jedynie po to aby stworzyć Państwu możliwość odwiedzenia i przeglądania naszej Strony oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Strony, zamieszczonej na niej mapy dojazdu do siedziby Spółki a także w związku z możliwością wyboru preferowanego języka w naszej Witrynie.

V. PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA PRZEZ NAS DANYCH

Dane pozyskiwane na Stronie wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie technicznego funkcjonowania Strony.

Instalowanie przez naszą Witrynę plików Cookies odbywa na podstawie Państwa zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane w sesyjnych plikach Cookies przechowywane są do czasu zakończenia sesji/odwiedzin naszej Strony. Po tym czasie dane nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane.
Cookies sta
łe natomiast pozostaną na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

W granicach określonych w przepisach prawa, w stosownym przypadku, przysługują Państwu prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (punkt V) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila na adres: promar@promarjarocin.pl .

VIII. DOBROWOLNOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY/ ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Instalowanie przez naszą Witrynę plików Cookies odbywa na podstawie Państwa zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Państwu możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy między innymi od ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Zawsze mogą Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W każdej chwili mają Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików Cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Państwa komputerze, prosimy o zastosowanie się do instrukcji, które producent Państwa przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:


• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari (wersja desktopowa)
• Safari (wersja mobilna)
• Android Browser
• Opera
• Opera Mobile

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

IX. KONTAKT

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii powoduje, że Polityka może ulegać zmianom. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki mogą być przez Państwa kierowane do nas pod adres e-mailowy: promar@promarjarocin.pl.